Inloggen

We willen als gemeente samen met de ondernemers investeren in toekomstbestendige bedrijventerreinen. Een goed en waardevast bedrijventerrein is wat partijen met elkaar bindt. Hier komen belangen samen. Voor de brede aanpak willen we als gemeente werken vanuit brede collectiviteit op bedrijventerreinen en niet vanuit losse initiatieven. Met de collectieve aanpak willen we de totale tijdsinvestering voor ondernemers beperken en de samenwerking op de bedrijventerreinen vergroten.

We verwachten als gemeente een positieve wisselwerking, waarbij gezamenlijke ambities/activiteiten en onderlinge binding centraal staan. De ambities zijn in de voorverkenning bij de ondernemers opgehaald. Wij willen ondersteunen en financieren bij onder andere het beschikbaar maken van de benodigde kennis, het organiseren van het proces en het selecteren van de juiste uitvoerende partijen. Met een effectieve collectieve aanpak op het bedrijventerrein ontstaat er voor de ondernemers een beter vestigingsklimaat voor nu maar zeker voor de toekomst.

Bestanden

style="display:none;"
Naam Link