Inloggen

Aantrekkelijke, toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn belangrijk. Ze bieden letterlijk de ruimte om te ondernemen. Voor jou als ondernemer moet een terrein de goede condities bieden om te kunnen ondernemen met waardevast vastgoed. Voor het personeel moet het aantrekkelijk zijn om hier te willen werken. Vanuit het perspectief van de overheid hebben goed ruimtegebruik, (verkeers-) veiligheid, energietransitie, vergroening en waterveiligheid de aandacht. Samen maken deze onderdelen een toekomstbestendig bedrijventerrein.

Bedrijven Contact Heerde is een project gestart om haar bedrijventerreinen in de gemeente Heerde ook toekomstbestendiger te maken. Wij zijn hiervoor samen met de Gemeente Heerde achter de schermen al een tijd bezig om dit project handen en voeten te geven. Er zijn namelijk meerdere subsidiemogelijkheden vanuit de provincie. Stichting CLOK heeft ons geholpen met de eerste stappen van dit project, alleen nu moeten wij als ondernemers een volgende stap zetten om dit verder tot uitvoering te brengen. Sommige zaken zijn namelijk te complex om als individuele ondernemen aan te pakken, daar hebben wij elkaar voor nodig! De doelstelling is om in een aantal stuurgroepen een drietal pijlers op te pakken namelijk:

  1. Duurzaamheid
  2. Veiligheid
  3. Onderlinge samenwerking

Vanuit de Provincie wordt er subsidie beschikbaar gesteld aan bedrijventerreinen om projecten op dit gebied procesmatig te begeleiden, maar hiervoor is wel een zelfredzaam projectteam nodig. Per onderwerp zijn wij daarom op zoek naar ondernemers die mee willen en kunnen praten over het betreffende project. Er hebben zich inmiddels een aantal ondernemers aangemeld, maar nog niet voldoende om het project verder te organiseren.

We zijn op zoek naar meer initiatiefnemers om dit project te ondersteunen. Wil je hier onderdeel van zijn? Meld je bij Nick van Bruggen – 0634569915 - secretaris@bedrijvencontactheerde.nl.

Voor meer informatie over toekomstbestendige bedrijventerreinen verwijzen wij jullie naar de volgende sites:
VNO NCW : https://www.vno-ncwmidden.nl/themas/ro-infra/bedrijventerreinen/
Provincie Gelderland : https://www.gelderland.nl/Toekomstbestendige-bedrijventerreinen
Gemeente Heerde: https://bedrijvencontactheerde.nl/toekomstbestendige-bedrijven-terreinen/investeren-vanuit-gemeente-en-ondernemers/  

Bestanden

style="display:none;"
Naam Link