Inloggen

Het doel van de vereniging is:

  • Het behartigen van de belangen van haar leden op plaatselijk, regionaal en landelijk gebied;
  • Het voeren van overleg met andere organisaties en instanties, waaronder de overheid;
  • Het bevorderen van kontakten tussen de leden;
  • Het organiseren van alle aktiviteiten welke aan het doel dienstbaar zijn.


BCH organiseert meerdere keren per jaar een lunchvergadering (van 12.30 uur tot 14.00 uur) en daarnaast een aantal netwerkbijeenkomsten. Dit laatste veelal samen met de bedrijvenkringen uit Hattem en Oldebroek.

De contributie bedraagt:

Bedrijven met 0 tot 25 medewerkers € 95,-
Bedrijven met 26 tot 100 medewerkers € 205,-
Bedrijven met 100 of meer medewerkers € 260,-

Bestanden

style="display:none;"
Naam Link