Inloggen

Volop kansen voor Bedrijvenpark H2O

25 mar '15

Persbericht

De drie gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek en H2O BV, de ontwikkelingsmaatschappij achter Bedrijvenpark H2O, hebben zich laten adviseren door het gerenommeerde bureau Buck Consultants International (BCI). BCI heeft beoordeeld voor welke doelgroepen van be-drijven Bedrijvenpark H2O aantrekkelijk is en zou kunnen worden en over de marketingstra-tegie om het bedrijvenpark goed in de markt te zetten. Het eindrapport onderschrijft de in het Vernieuwd Perspectief (2013) door de H2O-gemeenten en H2O BV gemaakte keuzes en geeft hier nog duidelijker richting aan.

BCI heeft veel kennis van en inzicht in de belangrijkste drijfveren van regionaal tot internationaal opererende bedrijven, in hoe zij hun logistieke keten organiseren en in hoe zij hun locatiekeuze be-palen. Veel bedrijven hebben onder begeleiding van dit bureau inmiddels de juiste plek voor hun economische activiteiten gevonden.

BCI concludeert onder andere dat de uitgeefbare kavels op Bedrijvenpark H2O in gebruik genomen zullen worden door lokaal en regionaal gevestigde producerende bedrijven, maar vooral ook door ondernemingen in de logistieke sector. Binnen de logistiek is Bedrijvenpark H2O bijzonder geschikt voor de doelgroepen e-fulfilment (logistiek gerelateerd aan internetverkoop), food distributiecentra en logistieke bedrijven die Midden- en Noord-Nederland bedienen.

Om de kansen op de logistieke markt zo goed mogelijk te benutten, is het volgens BCI van belang dat op zo’n kort mogelijke termijn de aansluiting op de snelweg A28 wordt geoptimaliseerd en dat het bestemmingsplan grotere bouwhoogtes en ruimere bouwkavels mogelijk maakt. Omdat met na-me het realiseren van de aansluiting op de A28 tijd kost schuift het uitgiftetempo wat op in de tijd. Ook heeft BCI geadviseerd om de hogere grondprijzen naar beneden toe bij te stellen. De huidige lagere prijzen blijven gehandhaafd.

De gemeenten hebben inmiddels aangegeven zich achter de conclusies van het BCI-rapport te scharen en alles op alles te zetten om de randvoorwaarden voor succes zo snel mogelijk ingevuld te krijgen. De uitkomsten van het rapport zijn ook verwerkt in de grondexploitatie. Duidelijk is dat de aanpassing van het uitgiftetempo en van de grondprijzen het rendement beïnvloeden. Wel moet worden aangegeven dat zich kansen voordoen door de dalende rentetarieven op de kapitaalmarkt. Dit alles leidt er toe dat de gemeenten een verliesvoorziening zullen moeten treffen. De hoogte van deze voorziening zal naar verwachting nagenoeg overeenkomen met het bedrag dat vorig jaar reeds door de gemeentelijke accountant was aangegeven. Vorige week zijn alle resultaten in een uitermate constructief verlopen vergadering met de gezamenlijke gemeentelijke auditcommissies, die overigens was opengesteld voor alle raads- en commissieleden, besproken.

Einde persbericht: Heerde, Hattem, Oldebroek

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Doorakkers, gemeentelijk casemanager Bedrijvenpark H2O, tel.nr. 06-51319324, mailadres j.doorakkers@heerde.nl