Inloggen

Vanuit het bestuur

13 jul '15

Beste leden,


Als bestuur van de BCH willen wij graag de volgende punten bij u onder de aandacht brengen:

De afgelopen tijd heeft u meer gehoord over de activiteiten van De Diamant van Midden-Nederland. De Diamant van Midden Nederland wil middels projecten op het gebied van innovatie, onderwijs& arbeidsmarkt en vestigingsklimaat de regio versterken. Hiervoor is binnen de organisatie van De Diamant een projectgroep werkzaam. Zij richten zich op de invulling van een uitvoeringsprogramma welke aan de Provincie zal worden voorgelegd. Het doel is om zo ruimte te laten ontstaan voor structurele economische verbetering van onze omgeving: De Diamant van Midden-Nederland.

Op vrijdag 9 oktober zal ‘s middags een Roadshow worden gehouden in Heerde. Het doel van deze ‘Roadshow’ is draagvlak te creëren voor de projecten die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. Indien er leden zijn die individueel of gezamenlijk een project willen oppakken dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat van de BCH. De projectlijst vindt u hier: http://www.dediamantvanmiddennederland.nl/projecten/

Graag willen wij iedereen nog attenderen op de ledenvergadering van woensdag 23 september. Tijdens deze vergadering zullen de jaarcijfers 2014, de begroting voor 2016 alsmede het voorstel voor de contributie 2016 worden besproken. Wij zien u graag tijdens deze ledenvergadering!

Tevens willen wij nogmaals van de gelegenheid gebruik maken om de nieuwe website bij u onder de aandacht te brengen. Tot op heden hebben al 26 leden het profiel aangemaakt. Dit is een mooie ontwikkeling!! Daarentegen zijn er nog 30 leden welke het profiel nog niet hebben aangemaakt. Het bestuur vraagt nogmaals om het profiel aan te maken! Dit omdat de website het centrale punt van de bedrijvenkring is geworden en vergaderstukken, nieuwsberichten, uitnodigingen e.d. alleen nog maar via de website worden geplaatst. Dus maak uw profiel aan en u bent en blijft volledig op de hoogte over de BCH.

Als allerlaatste wensen wij iedereen een goede, mooie en zonnige vakantie toe!.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bedrijven Contact Heerde

Menno van Luijn
Jan-Willem de Bruijn
Wilma Boer