Inloggen

KVO Nieuwsbrief

09 jul '15

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen H2O-Bedrijventerreinen

(her) Certificering Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) alle Bedrijventerreinen in de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek

Stand van zaken
De online KVO-enquête via www.pmveluwenoord.nl is door 69 bedrijven van de ca. 200 aangeschreven en bezochte bedrijven in de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek ingevuld. Het vereiste streefpercentage van 30% is daarmee behaald. Hier zijn wij erg blij mee en wij willen bij dezen dan ook iedereen bedanken die de tijd heeft genomen de enquête in te vullen.

Hoe nu verder
Op basis van de uitkomst van de enquête, de monitorcijfers van de gemeenten, politie, brandweer en de dag- en avondschouw wordt in de komende maanden een Plan van Aanpak opgesteld.
In dit plan worden concrete maatregelen op het gebied van tegengaan van onveiligheidsgevoelens en verbeteren van het (fysieke) ondernemersklimaat vastgelegd.

Op basis van de enquête komen de navolgende terreinen in aanmerking voor de KVO-Certificering:

Gemeente Heerde:
- Bedrijventerreinen Europaweg/Molenweg e.o.*
- Vlijtweg – Eeuwlandseweg (nieuw terrein)
Gemeente Oldebroek:
- Bedrijventerreinen Voskuil/Wezep-Noord*, H2O*
- Oude Dijk/Zuiderzeestraatweg
Gemeente Hattem:
- Bedrijventerrein Netelhorst*

(* reeds KVO gecertificeerd)

Voor de dag- en avondschouw van de terreinen Vlijtweg en Oude Dijk nodigen wij de daar gevestigde ondernemers uit om bij deze beoordeling aanwezig te zijn. Deze ondernemers ontvangen daarover in de komende weken nader bericht.

De bedrijven op de overige, niet-genoemde, H2O-bedrijventerreinen zullen nog door de KVO-Werkgroep worden benaderd.

Met vriendelijke groet,
John Hommersom RSE
secretaris werkgroep KVO