Inloggen

Inschrijving voor Veluwse Innovatieprijs 2015 geopend

09 jul '15

Na een aantal succesvolle edities, waaronder die van afgelopen jaar in het Dolfinarium, wordt ook dit jaar weer de Veluwse Innovatieprijs uitgereikt. Dit bijzondere initiatief dat wordt georganiseerd door het Veluws Centrum voor Technologie en ondersteund door Rabobank, VNO-NCW Noord-Veluwe en Koninklijke Metaalunie als partners, laat zien dat er veel innovatieve kracht is op de Noord-Veluwe. Tweede helft van november weten we welke bedrijven zich dit jaar het meest innovatief mogen noemen.  

VCT en partners
Het VCT heeft opnieuw enthousiaste partners gevonden voor de organisatie van dit geweldige evenement. Door innovatiestimulering, het ondernemingsklimaat en de onderlinge samenwerking tussen ondernemers in de Gelderse regio te bevorderen willen elk van de partijen die prachtige ontwikkelingen in de regio laten zien en uitbouwen. Naast de bestaande samenwerking met VNO-NCW Noord-Veluwe en de Rabobank is ook Koninklijke Metaalunie enthousiast aangehaakt. VNO-NCW Noord-Veluwe behartigt de belangen van het bedrijfsleven in de regio op provinciaal, nationaal en internationaal niveau. Het Veluws Centrum voor Technologie stimuleert innovatie en het vermarkten daarvan door te inspireren, te verbinden en te ondersteunen. Daarnaast is samenwerken het motto van de Rabobank en is Koninklijke Metaalunie de grootste ondernemersorganisatie in de metaal met een brede expertise en resultaatgerichte aanpak. “Een combinatie om trots op te zijn en waarmee we de ontwikkeling van een innovatief sterke regio ondersteunen en een impuls voor toekomstige innovaties willen geven”, voegt Rijk Verheul, innovatiedirecteur van het Veluws Centrum voor Technologie, toe.

Deelname
Alle ondernemers op de Noord-Veluwe met een innovatief idee of gerealiseerd concept op het gebied van de maakindustrie (inclusief smart-industry en 3D printing), bio-based, recycling, zorg en recreatie worden uitgedaagd mee te dingen naar de Veluwse Innovatieprijs. In tegenstelling tot afgelopen jaar kunnen deelnemers uit deze werkvelden deelnemen aan twee categorieën, te weten: ‘Innovatief Topbedrijf’ met een omzet van meer dan 2,5 miljoen per jaar en ‘Innovatieve MKB’ met een omzet van minder dan 2,5 miljoen per jaar. Ook starters worden opgeroepen zich voor één van deze twee categorieën in te schrijven. Deelname kan uitsluitend door het invullen van een deelnameformulier. Het formulier is te vinden via www.vctgelderland.nl en www.vno-ncwmidden.nl en kan tot  uiterlijk 1 oktober a.s. worden gemaild naar rijk.verheul@vctgelderland.nl. Tevens is het formulier als bijlage bijgevoegd bij deze e-mail. De ideeën en concepten op de deelnameformulieren worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Verbinding met onderwijs
De organiserende partners vinden het belangrijk dat innovatie ook in het onderwijs wordt gestimuleerd en hebben een onderwijsinstantie in de regio uitgedaagd hun meest innovatieve inzendingen te presenteren tijdens de uitreiking. Deze inzendingen dingen mee naar de prijs in de derde categorie, de ‘Innovatieve studiebeurs’. 

Jurycommissie
Na de sluiting van de inzendingstermijn op 1 oktober a.s. buigt een deskundige jury zich over de ingestuurde formulieren met ideeën en concepten. Ongeveer half oktober zullen zij de genomineerden in de verschillende categorieën bekend maken aan de deelnemers en via bovengenoemde websites en de pers. De winnaar van de ‘Innovatieve studiebeurs’ wordt voor 50% bepaald door de jury en voor 50% door de aanwezigen tijdens de uitreiking.  

Uitreiking
De uitreiking van de Veluwse Innovatieprijs in de drie categorieën, Innovatief Topbedrijf, Innovatief MKB en de Innovatieve Studiebeurs zal in de tweede helft november plaatsvinden. “Na een spectaculaire bijeenkomst afgelopen jaar in Het Dolfinarium, zullen we ook dit jaar te gast zijn op een prachtige locatie, die we later pas zullen onthullen”, voegt Rijk Verheul van het VCT toe. Rijk: “Bovendien hopen we dat dit evenement de innovatie voor de komen periode blijft stimuleren. Als ondernemer doe je er zeer waardevolle contacten op en een behoorlijke dosis innovatieve inspiratie. Kortom, een bijeenkomst om niet te missen”.