Inloggen

Info ondersteuning provincie Breedband voor bedrijventerreinen

01 apr '15

De provincie Gelderland heeft een nieuwe financiële regeling voor de aanleg van breedband op bedrijventerreinen in Gelderland. De regeling is eind februari 2015 van kracht gegaan en loopt tot eind 2015. Marie-Jose Ruiken, Senior project-programmaleider provincie Gelderland kan informatie geven over wat de mogelijkheden zijn, de randvoorwaarden en wie hiervoor in aanmerking komen.

http://www.gelderland.nl/4/breedband/Co-financiering-en-ondersteuning-breedband-bedrijventerreinen.html

Veel bedrijven in het buitengebied beschikken niet over een digitale internetverbinding die snel genoeg is. Bedrijven met meer dan acht ICT-werkplekken hebben al baat bij een breedbandverbinding.

Voor veel MKB-bedrijven wordt een snelle internetverbinding een steeds belangrijker concurrentievoordeel, onder andere omdat het samenwerken vereenvoudigt en werken in de ‘cloud’ mogelijk maakt.

Oplossing

Uit een pilot in Buren (voor filmpje, zie Links) blijkt dat een collectieve aanpak vereist is om toekomstbestendig breedband op een kosteneffectieve wijze te realiseren. Meer informatie hierover staat in de rapportage 'Glasvezel op de bedrijventerreinen in Buren (zie Documenten). Ook in de gemeente Oude IJsselstreek is hier inmiddels ervaring mee opgedaan (zie Documenten). Om een goede digitale ontsluiting op bedrijventerreinen financierbaar te maken, is het belangrijk dat bedrijven samenwerken. Dit kan samen met marktpartijen, maar een bedrijvenvereniging kan een breedbandnetwerk ook in eigen beheer ontwikkelen.

Ondersteuning

De provincie Gelderland biedt bedrijvenverenigingen en gemeenten ondersteuning met kennis en kunde om een breedbandnetwerk te realiseren. Bijvoorbeeld met vraagbundelingsacties en de ontwikkeling van een business case. De provincie biedt hiervoor onder andere de inzet van adviseurs van de ontwikkelingsmaatschappij Oost NV (zie Links).

Co-financiering

De provincie Gelderland heeft tot medio april 2015 een aanvraagperiode voor leningen voor samenwerkingsinitieven van bedrijven op bedrijventerreinen in Gelderland. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een lening:

  • De lening (3 procent met een looptijd van maximaal 12 jaar tot een maximum van 180.000 euro) wordt  verstrekt voor investeringen in het passieve netwerk
  • Het is een open netwerk en beschikbaar voor alle bedrijven op het bedrijventerrein
  • Er is aantoonbare behoefte bij de bedrijven. Dit uit zich in een eigen bijdrage (minimaal 50 procent) aan het project
  • Initiatieven sluiten zoveel mogelijk aan bij trajecten die lopen bij eventuele andere ontwikkelingen op het bedrijventerrein
  • Het breedbandnetwerk moet in 2015 grotendeels zijn aangelegd.

Aanvragen voor co-financiering uiterlijk 17 april 2015 indienen via het provincieloket.

Meer informatie

Werkt u aan de realisatie van breedband in uw bedrijfsomgeving en wilt u daarbij financiële (zie Producten), inhoudelijke of procesmatige ondersteuning van de provincie? Neem dan contact op met:

Provincieloket
Telefoon: (026) 359 99 99
E-mail: provincieloket@gelderland.nl