Inloggen

Bedrijven en gemeente werken samen aan duurzame economie

07 mar '22

Op 4 maart tekenen de gemeente Heerde en de ondernemersverenigingen in de gemeente afspraken om samen te werken aan een duurzame economie. De samenwerking tussen de gemeente en ondernemersverenigingen heeft in het verleden al mooie resultaten opgeleverd. Gezamenlijk is er een nieuwe economische agenda ‘Onderweg naar een duurzame economie (2022-2025)’ opgesteld. Door het ondertekenen van een oplegger bekrachtigen de verschillende partijen de samenwerking in deze agenda.

De oplegger wordt ondertekend door: Wietse Venema (Bedrijvencontact Heerde, Gerhard den Boon (Heerder Ondernemers Klub), Bert Rozendaal (Ondernemersvereniging Heerde), Patrick Rosmolen (Ondernemersvereniging Wapenveld) en wethouder Wolbert Meijer (gemeente Heerde). 

Wolbert Meijer vindt het belangrijk om vooruit te kijken: “Steeds meer ontdekken we dat we niet alleen aan de korte termijn moeten denken. De uitdaging die voor ons ligt is te kijken wat ons handelen en ondernemen betekent voor toekomstige generaties. Deze ‘economische agenda’ laat de koers voor de komende 4 jaren zien. Ondernemers en de gemeente moeten hier samen uitvoering aan geven, het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid”.

5 thema’s
De economische agenda kent 5 thema’s waaraan gewerkt wordt:

  • Samenwerking: Hierbij wordt onder meer de samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderwijs en organisaties (zoals MKB Nederland, VNO-NCW of Cleantech) besproken. Deze krachtenbundeling is noodzakelijk voor het bouwen aan een duurzame economie.
  • Menselijk kapitaal: Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling en opleiding van de beroepsbevolking of een inclusieve arbeidsmarkt waarbij bijvoorbeeld oog is voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.
  • Toekomstbestendige bedrijventerreinen: Door bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken ontstaat er een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Toekomstbestendig gaat bijvoorbeeld over duurzaamheid, veiligheid en schone bedrijventerreinen.
  • Toekomstbestendige dorpscentra: Hierbij wordt vooral ingezet op het behoud van de winkelvoorzieningen in de centra van Wapenveld en Heerde. Clustering van publieksfuncties in een compact centrum en levendigheid zijn een paar van de punten waarop wordt ingezet, evenals de bereikbaarheid van de centra.
  • Transitieopgaven voor een toekomstbestendige en duurzame economie: Het gaat hierbij om onderwerpen als innovatie, duurzaamheid en circulariteit, klimaatadaptatie en (digitale) bereikbaarheid (waaronder het digitale warenhuis).