Inloggen

Aandacht voor laaggeletterdheid

25 aug '15

Taal werkt.
In de veel bedrijven werken laaggeletterden, vaak zonder dat hun collega’s dat weten. Er zijn meer dan 700.000 laaggeletterde werknemers in Nederland. Zij hebben zó veel moeite met lezen en schrijven dat ze niet goed kunnen functioneren in de maatschappij en op de werkvloer. Ze kunnen bijvoorbeeld geen veiligheidsinstructies, bestelformulieren of personeelsbladen lezen, versturen van e-mails of communiceren met collega’s en klanten kunnen voor hen een grote opgave zijn. Zonder voldoende taalbeheersing is verdere ontwikkeling van een medewerker vaak lastig. Laaggeletterdheid op het werk gaat niet alleen over ongeschoolde medewerkers: bijna 40 % van alle laaggeletterden heeft een vmbo-of vmbo1 diploma. Ongeveer 10% heeft een afgeronde mbo2,3, of 4. Zowel allochtone als autochtone medewerkers kunnen verborgen lees-en/of schrijfproblemen hebben.

Taal voor het leven
Taal voor het leven is een project waarbij veel lokale en landelijke organisaties samenwerken om meer laaggeletterden te bereiken en te scholen. Deze scholing is zo veel mogelijk afgestemd op de behoefte van de cursist. Als iemand niet goed leert in een groep, wordt er gezorgd voor persoonlijke les. Als iemand zich vooral wil richten op beter schrijven, dan zal daar de focus op liggen. En als lezen voor de cursist het belangrijkste is, staat dat centraal.

Taalvrijwilligers
Taal voor het bleven werkt niet alleen veel samen met allerlei  organisaties, maar ook met vrijwilligers. Taalvrijwilligers heten ze. Iedere taalvrijwilliger krijgt een gratis training van vier dagdelen. Tijdens deze training wordt aan vrijwilligers geleerd hoe zij cursisten kunnen begeleiden bij het beter leren lezen en schrijven. Taal voor het leven stelt hiervoor gratis lesmaterialen ter beschikking.

Week van de alfabetisering
In de week van de alfabetisering 2015, van 7 t/m 13 september wordt  aandacht gevraagd voor het probleem van laaggeletterdheid. Op dinsdagavond 8 september van 19.00 uur tot 20.30 uur, bij Felua-groep (oude Wilhelminaschool)l in Heerde, is er een informatieve bijeenkomst over leren lezen en schrijven voor mensen die laaggeletterd zijn. Taalambassadeurs, mensen die een cursus Lezen en Schrijven hebben gevolgd, vertellen over hun ervaringen en wat deze cursus hun geleverd heeft.

Joke Scholten, taaldocent bij het Taalpunt Heerde vertelt over het Taalpunt dat gevestigd is in de bibliotheek van Wapenveld. De lessen worden gegeven in de bibliotheek van Heerde en Wapenveld. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Heerde samen met het Taalpunt Heerde. Taalpunt Heerde is onderdeel van de stichting Taal voor het leven. 

Opgave voor de bijeenkomst op 8 september is vooraf niet nodig. 

Taalpunt Heerde